Kategori

Credit Suisse Group AG: Fusion

Credit Suisse Group AG har fusionerats med UBS Group AG, och i och med detta att avnoterats.

För dig som idag äger Credit Suisse Group AG aktier på din depå innebär det att dina Credit Suisse Group AG kommer att bytas ut mot aktier i UBS Group AG.

För varje tjugotvå komma fyrtioåtta (22,48) aktier i Credit Suisse Group AG erhålls en (1) aktie i UBS Group AG.

Sista dag för handel med aktier i Credit Suisse Group AG på Swiss Stock Exchange var den 12 juni 2023.

Innehavet planeras att bokas omkring den 15 juni 2023 på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.