Kategori

Tidigare registrerad omvänd split i Consensus AB kommer senareläggas, då ändringar i bolagsordningen som antogs på årsstämman den 24 april 2020, även behöver godkännas av Finansinspektionen innan registrering är möjlig.

Bolaget kommer återkomma med ny tidsplan.

Tidigare registrerad omvänd split på kunders depåer har därför tagits bort i väntan på nya uppgifter.