Kategori

Collector AB: Fusion

Collector AB kommer att fusioneras med Collector Bank AB och i och med detta avnoteras.

 

För dig som idag äger Collector aktier på din depå innebär det att dina Collector aktier kommer att bytas ut mot nya aktier i Collector Bank.

För en (1) aktie i Collector erhålls en (1) aktie i Collector Bank i utbyte.

 

Sista dag för handel med aktier i Collector på Nasdaq Stockholm innan avnotering är den 11 augusti 2022.

 

De nya aktierna i Collector Bank kommer preliminärt att bokas in på din depå den 15 augusti 2022.

Handel i Collector Bank aktien öppnas den 15 augusti 2022 på Nasdaq Stockholm.

Eventuellt månadssparande i Collector kommer att övergå till Collector Bank.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.