Kategori

Carneo Systematic Alpha kommer att likvideras. Det innebär för dig som andelsägare att ditt fondinnehav kommer att bytas till likvid om du inte själv väljer

att sälja dina fondandelar. Då en likvidation kan dra ut på tiden har Aktieinvest beslutat att Carneo Systematic Alpha, den 5 juni 2020, kommer att utgå ur Aktieinvests sortiment.

Sista dag för dig att själv sälja dina fondandelar i fonden är den 4 juni 2020.

En order genomför du enklast, inloggad på din internetdepå, genom FondOrder.

Möjligheten är öppen fram till den 4 juni kl. 11.00.

Vad händer om jag inte agerar?

Om ingen åtgärd är gjord den 4 juni kl.11.00 kommer Aktieinvest att sälja dina fondandelar i Carneo Systematic Alpha och försäljningslikviden bokas in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.