Kategori

Carnegie Rysslandsfond: Utdelning

Carnegie Fonders styrelse har beslutat att ändra fondbestämmelserna för Carnegie Rysslandsfond. Ändringen innebär en möjlighet att lämna utdelning till andelsägarna.

Sedan februari 2022 är fonden stängd för handel. I fonden finns kontanta medel som inte är låsta i ryska aktier och som inte heller kan investeras, men som nu har delats ut.

Utdelningen är bokad på din depå per den 3 maj 2023.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.