Kategori

C WorldWide fonder: Kommande konvertering p g a byte av andelsklasser

Följande C WorldWide befintliga fonder kommer att konverteras till nya fonder med officiell basvaluta SEK omkring den 6 oktober 2023:

 

C WorldWide Global Equities, ISIN LU0086737722

C WorldWide Healthcare Select, ISIN LU0090908194

C WorldWide Nordic, ISIN LU0086738027

C WorldWide Stable Equities, ISIN LU0093943974

 

Bytet innebär att växlingskostnad elimineras.

De nya fonderna kommer att ha nya ISIN-koder samt officiell basvaluta SEK.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i de befintliga fonderna är 2023-10-04.

Eventuellt månadssparande i fonderna kommer att övergå till de nya fonderna.

*Fondandelsklass: En fond kan handlas i olika andelsklasser, det innebär att samma fond finns tillgänglig med olika villkor, t ex olika valutor.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.