i kategorin

Villkor 2:1

 

För en (1) gammal aktie erhålls två (2) nya aktier varav en inlösenaktie. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 28 september 2021.

 

Handel med inlösenaktier pågår mellan 4 – 18 oktober

 

Likviddag för inlösen av inlösenaktier är preliminärt 25 oktober 2021.