Kategori

Börsnotering av Learning to Sleep

Learning to Sleep är en digital sömnklinik som grundades 2009 av ett team digitala specialister och psykologer. Grundidén är att erbjuda en enkel, effektiv och evidensbaserad behandling för kvalificerad vård av sömnproblem – utan köer och tillgänglig för alla oavsett geografisk plats.

Börsintroduktion av Learning to Sleep

Vilka är Learning to Sleep?

Learning to Sleeps affärsidé bygger på att hjälpa människor till en bättre sömn genom en digital, platsoberoende KBT-behandling mot sömnsvårigheter. Genom en app kopplas privatpersoner ihop med legitimerade psykologer. Bolaget är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är registrerad hos Läkemedelsverket samt CE-märkt.

Learning to Sleep ingick i början av januari 2022 ett samarbetsavtal med börsnoterade Sleep Cycle. Under pilotperioden, som löper under våren 2022, kommer kunder till Sleep Cycle som lider av kroniska sömnproblem på försök att lotsas till Learning to Sleep för en eventuell bedömning av psykolog och erbjudande om behandling.

Teckna units i bolaget

Learning to Sleep avser att genomföra en internationell expansion, vidareutveckling av plattformen och utveckling av nya intäktsströmmar. Därför kommer bolaget att noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Sista anmälningsdag: 24 januari 2022 kl. 23.59

Läs mer om erbjudandet >

Teckna units i Learning to Sleep

Mer information

En oberoende analys av Learning to Sleep utförd av Analyst Group >

Artikel på nyemissioner.se >

Läs mer om riskerna med teckningsoptioner >

Informationen om börsintroduktionen ska inte ses som investeringsrådgivning eller en investeringsrekommendation, utan som information om en tjänst som ingår i vårt sortiment. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Bolagets verksamhet är, liksom allt företagande, förenad med risk. Vänligen notera att värdepappren inte erbjuder någon garanterad intäkt eller något kapitalskydd, en investering i värdepapprena är endast lämpad för investerare som inte har ett behov av en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd. En kund som önskar att investera i värdepapper via erbjudandet ska vara kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering samt kunna bära eventuella förluster som kan uppstå i samband med en investering i värdepapper. Mer legal information finner du på Etik & Regelverk>