Kategori

Bonzun AB: Utdelning av aktier i Learning 2 Sleep AB

Bolaget genomför en utdelning av aktier i Learning 2 Sleep AB.

Villkor: 3:2

För två (2) aktier i Bonzun erhålls tre (3) aktier i Learning 2 Sleep.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i utdelningen var den 18 december 2023.

Aktier i Learning 2 Sleep är noterade på First North och du kan handla i dem på din depå.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.