Kategori

Villkor 1:1

För en (1) aktie i Bluelake Mineral erhålls en (1) aktie i Mezhlisa Holding AB.

Sista dag för handel i Bluelake Mineral aktie med rätt till utdelningen var den 10 maj 2021.