Kategori

Blackrock GF Emerging Europe Fund A2 EUR delas i två fonder

Fonden Blackrock GF Emerging Europe Fund A2 EUR, ISIN LU0011850392, har delats upp i två separata fonder, Blackrock GF Emerging Europe Fund A2 EUR och Blackrock GLB FDS SIC-EMERGING EURP II FD -A2- EUR.

Efter uppdelningen består Blackrock GF Emerging Europe Fund A2 EUR endast av ryska innehav medan den nya fonden Blackrock GLB FDS SIC-EMERGING EURP II FD -A2- EUR består av övriga innehav. Du kan handla med fonden Blackrock GLB FDS SIC-EMERGING EURP II FD -A2- EUR på din depå.

Blackrock GF Emerging Europe Fund A2 EUR fortsätter att vara spärrad för både köp och försäljning på obestämd tid.

Eventuellt månadssparande i fonden övergår till den nya fonden.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.