Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Björn Borg erhålls 1,50 SEK.
Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 26 maj 2021.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 1 juni 2021 och den 14 juni 2021.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 21 juni 2021.