Kategori

Better Collective A/S: Parallellnotering på Nasdaq Köpenhamn.

Better Collective A/S har tillkännagivit att de listar sina aktier på Nasdaq Köpenhamn med första handelsdag den 17 november 2023. Detta innebär att företaget kommer att vara dubbelnoterat på både Nasdaq Stockholm såväl som Nasdaq Köpenhamn.

 

Aktieinvest kommer att fortsätta erbjuda handel på Nasdaq Stockholm. Handel på Nasdaq Köpenhamn kommer inte att ingå i sortimentet av aktier som det erbjuds handel i via Aktieinvest.

 

Konvertering av innehav som handlas på Nasdaq Stockholm till Nasdaq Köpenhamn kan Aktieinvest f.n. inte erbjuda.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.