Kategori

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

För varje inlösenaktie i Betsson erhålls 2,88 SEK.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 17 juni 2020.

Handel i inlösenaktien kommer att ske mellan den 24 juni 2020 och den 8 juli 2020.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 15 juli 2020.