Kategori

Betsson AB: Split med obligatorisk inlösen

Villkor 2:1, varav en aktie är en inlösenaktie.

 

Varje aktie i Betsson, oavsett serie, delas upp i en (1) aktie samt en (1) inlösenaktie.

Inlösenaktierna i Betsson AB byts per automatik ut till 2,60 SEK per inlösenaktie.

Sista dag att köpa aktien med rätt att delta i split och inlösen var den 6 september 2023.

Inlösenaktierna bokas in på depån den 11 september och handel i inlösenaktierna kommer att ske mellan den 12 september – 25 september 2023.

Preliminärt datum för byte av inlösenaktier mot likvid är den 3 oktober 2023.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.