Kategori

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj: Konvertering till finska marknaden

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj avnoterades från First North Growth Market Sweden den 16 februari 2023 och är nu endast noterade på First North Growth Market Finland. Styrelsen i bolaget har den 29 juni 2023 beslutat att även helt utgå ur Euroclear Sweden per den 11 augusti 2023.

Aktieinvest kommer att konvertera innehavet kostnadsfritt för samtliga kunder. Konverteringen innebär att vi överför innehavet till den finska marknaden. Konverteringen påbörjas den 17 juli 2023.

Aktien kommer efter genomförd konvertering endast att kunna förvaras på depå hos Aktieinvest.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.