i kategorin

Hemen Holding Limited har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Avance Gas Holding Ltd genom ett budpliktsbud.

En (1) aktie i Avance Gas Holding Ltd ger 43,00 NOK.

Sista anmälningsdag på marknaden är den 11 oktober 2021.

Om du vill acceptera erbjudandet ber vi dig att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 senast den 8 oktober 2021, kl. 17.00.

För de kunder som inte meddelar att de önskar acceptera budet, kommer innehavet inte lämnas in och istället ligga kvar på depån.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post kundservice@aktieinvest.se så hjälper vi dig.