Kategori

Autoliv Inc. SDB: Omstämpling av depåbevis

Euroclear Sweden har avslutat överenskommelsen att agera som s.k. Witholding Agent avseende skattehantering och ny Witholding Agent blir istället SEB. Till följd av detta kommer Autoliv Inc.  svenska depåbevis (SDB) att få en ny ISIN -kod med uppdaterade villkor som möjliggör att aktieägare i Sverige undviker att bli dubbelbeskattade vid utdelning.

För dig som har ditt innehav hos Aktieinvest kommer detta betyda att ditt befintliga innehav bokas om till den nya Autoliv aktien. Om du har ett månadssparande i Autoliv så kommer sparandet att automatiskt bytas ut mot sparande i det nya värdepappret. Framtida utdelningar kommer att hanteras som tidigare på din depå. Du som innehavare hos Aktieinvest behöver inte själv göra något.

Första handelsdag med nytt ISIN (SE0021309614) är den 28 februari 2024.

Avstämningsdag för byte är den 29 februari 2024.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.