i kategorin

Arcus ASA har slagits samman med Altia Plc genom en fusion.

Bolagen Sammangår och bildar ett nytt bolag, Anora Group Plc.

En (1) aktie i Arcus ASA har bytts ut till 0,4618 aktier i Anora Group Plc.

Den nya aktien, Anora Group Plc kan ännu inte handlas då Aktieinvest först avser konvertera innehavet från den norska marknaden till den finska för att kunna handlas i EUR.

Denna konvertering beräknas ta några dagar.

Eventuellt månadssparande har övergått i likvida medel.