Kategori

Sammanslagningen av fonden Amundi Funds CPR Global Gold Mines, ISIN LU0568608276, med fonden Amundi Fund CPR Invest – Global Gold Mines, ISIN LU1989766289, är avbruten.

Sammanslagningen kommer preliminärt att genomföras i oktober 2020.