Kategori

För varje tio (10) aktier i Alm Equity AB serie A erhålls tre (3) aktier i Svenska Nyttobostäder AB.

Sista dag för handel i Alm Equity ABs aktie A med rätt till utdelningen var den 25 november 2021.

Svenska Nyttobostäder AB handlas på Nasdaq First North Growth Market.