Kategori

ALM Equity AB: Utdelning av aktier i Aros Bostadsutveckling AB

Bolaget har delat ut aktier i ett annat bolag, Aros Bostadsutveckling AB.

För tio (10) aktier i ALM Equity erhålls en (1) aktie i Aros Bostadsutveckling.

Sista dag för handel i ALM Equity aktie med rätt till utdelningen var den 15 maj 2023.

Aktieinvest sparboxar

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande och kan enkelt sätta upp ett månadssparande i aktier.

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.