Kategori

Alligo AB: Avknoppning av Momentum Group AB.

För varje en (1) aktie i Alligo AB erhålls en (1) st. aktie i Momentum Group AB.

Sista dag för handel i Alligo AB:s aktie med rätt till utdelningen var den 23 mars 2022.

Aktierna i Momentum Group AB kommer att bokas in på kundernas depåer den 29 mars 2022.

Första dag för handel är planerad till 2022-03-31 på Nasdaq Stockholm, Mid cap.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Aktieinvest Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.