Kategori

Aligro Planet Acquisition Company AB (APAC SPAC A) obligatorisk inlösen samt avnotering.

Aktierna i Aligro Planet Acquisition Company har beslutat om obligatorisk inlösen samt avnotering.

Sista handelsdag kommer att vara den 23 augusti 2023. Vill du sälja dem innan avnoteringen kan du göra det t.o.m. den 23 augusti 2023.

Återbetalning till aktieägarna genom obligatorisk inlösen av samtliga A-aktier.

Belopp vilket återbetalas till aktieägarna motsvaras av ett belopp per aktie om 100 kronor (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med 99,80 kronor.

Avstämningsdag för inlösen av A-aktier ska vara den 25 augusti 2023.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.