Kategori

Villkor 4:1

För en (1) gammal aktie erhålls fyra (4) nya aktier. Sista inklusive dag för att delta i denna split var den 14 september 2020.