Kategori

AcadeMedia AB: Inlösen

Villkor: 1:25, kurs 65,00 SEK.

För en (1) stamaktie i AcadeMedia får du en (1) inlösenrätt. Tjugofem (25) inlösenrätter ger dig möjlighet att lösa in, d. v. s. sälja, en (1) stamaktie i AcadeMedia till kursen 65,00 SEK per aktie.

Om du vill vara med i inlösenerbjudandet så måste du göra följande:

  1. Logga in i vår internettjänst och under menypunkten Mina Sidor/ Inställningar/ Inställningar för emissioner och kryssa för att du vill delta i emissionen för angivet bolag.

Detta måste vara gjort senast den 5 mars 2024 och fram till dess att inlösenerbjudandet är registrerat på din depå.

Väljer du att inte vara med i inlösenerbjudandet kommer vi att försöka sälja inlösenrätterna åt dig.

Vill du själv handla i inlösenrätterna kan du göra det mellan den 27 februari och den 5 mars 2024.

Sista dag att köpa aktien med rätt att erhålla inlösenrätter var den 21 februari 2024.

Notera att informationen ovan gäller för Aktieinvests kunder och skiljer sig från informationen i prospektet/memorandum för detta inlösenerbjudande.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.

Aktieinvest app

Håll koll på ditt sparande.
Ladda ner vår app.

Med vår populära app får du en överblick över ditt sparande. Starta ett automatiskt månadssparande eller investera i bolag på belopp (från 100 kronor per bolag).

Hämta appen i App Store.
googleplay-1

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.