Kategori

För nio (9) aktier i Abelco Investment Group erhålls en (1) teckningsoption TO 3 i Abelco Investment Group.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,15 kronor per aktie under perioden 1 november – 30 november 2020.

Sista dag för handel i Abelco Investment Group aktie med rätt till utdelningen var den 23 mars 2020.