Kategori

ABB Ltd erbjuder sina aktieägare ett särskilt utdelningsförfarande som gör det möjligt för dig som är skatteskriven i Sverige att erhålla utdelning i SEK och utan avdrag för Schweizisk källskatt.
Då vi anser att detta är fördelaktigt för dig som kund så kommer vi acceptera erbjudandet för din räkning.
Vi administrerar utdelningen åt dig så du behöver inte själv göra något.

Detta innebär att varje aktie i ABB Ltd som du har på din depå, på avstämningsdagen den 18 mars 2021, tillfälligt kommer att bytas ut till en aktie utan utdelningsrätt, s.k. ABB U och du kommer även tilldelas en utdelningsrätt, s.k. ABB SR.
I samband med detta byte så kommer den ordinarie ABB aktien, mellan den 17 – 19 mars 2021, vara spärrad för försäljning.

ABB U och ABB SR kommer bokas in på din depå den 22 mars 2021.

Handel i ABB U pågår mellan den 22 mars och 29 mars 2021.
Ingen handel kommer att finnas i ABB SR.
Kursen på ABB U beräknas bli lite lägre än på den ordinarie aktien då den kommer handlas exklusive rätt till utdelning.
Observera att det inte kommer vara någon handel i ABB U samt att ABB Ltd kommer vara spärrad för försäljning mellan den 17 och 19 mars 2021.

ABB U byts tillbaka till ordinarie aktier i ABB Ltd den 1 april 2021. Därefter handlas aktien som vanligt igen.

Utdelningens likvid kommer utbetalas den 6 april 2021.
Utdelningen återinvesteras i ABB Ltd aktier enligt dina depåinställningar, gällande utdelningar.
Dina inställningar ser du under: Mina sidor/ Inställningar / Inställningar för utdelningar.

Efter att utdelningen bokats in på din depå kommer dina ABB SR att bokas ut från depån.