Kategori

Styrelsen i bolaget har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier i AB Sagax enligt nedan villkor:

– Avstämningsdag för utdelning är den 31 mars 2021
– 0,50 SEK utbetalas för varje preferensaktie utbetalas 7 april
– Avstämningsdag för inlösen är den 7 april 2021
– 35,00 SEK utbetalas för varje inlöst preferensaktie

Vad händer nu?

Vill du själv sälja dina preferensaktier, innan inlösen, kan du göra det fram t om den 1 april 2021.

Väljer du att inte sälja ditt innehav kommer inlösen att ske med automatik på din depå, du behöver inte själv vidta någon åtgärd.

Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas att ske den 12 april 2021 och bokas då in på din depå.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 08-5065 1700 eller via e-post [email protected] så hjälper vi dig.