Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning enligt Aktiespararnas gyllene regler. 

Spara i Basportföljen

Starta ett sparande i Basportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Basportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 23/01 2020:

Förändringar i portföljen i januari

Den som var fullinvesterad på bör­sen med en bred portfölj lik en indexfond och inte gjorde någon­ting under året belönades med en avkastning inräknat utdelningar, index SIXRX, på 35 procent. Basportföljen underpresterade mot index, men 31 procent duger kanske.

Basportföljen har lyckats behålla Nibe trots aktiens allt högre värde­ring räknat på aktuell intjäning. Det speciella med bolaget är dock tillväxttakten, organisk och än mer genom förvärv, som gör att värde­ringen räknat på optimistiska prog­noser ett par år framåt, är rimlig. Nibe blev periodens vinnare med 19 procent och sett ett år tillbaka har avkastningen varit 80 procent.

Vinnaren Peab är också entrepre­nörsdrivet vilket generellt är ett bra kriterium för värdeskapande.

Bytet från byråkratiska Nokia, som stuckit uppåt sedan årsskiftet, till säkrare Securitas, som stått stilla, blev inget lyckokast.

Stora Enso är lägre värderat men backade i perioden tillsammans med skogskollegorna Holmen och SCA. Aktierna borde vända upp igen med stöd av lätt stigande mas­sapriser i år.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >

Aktiespararnas gyllene regler

1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder - var långsiktig
2. Investera regelbundet
3. Kontrollera riskerna
4. Var försiktig med belåning
5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
6. Gör din egen analys
7. Sätt upp regler för när du ska omplacera