Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i aktier enligt Aktiespararnas gyllene regler – "kontinuerliga köp i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning".

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i februari

Basportföljen hade flera vinnare och en förlorare i form av byggaren NCC. De levererade en närmast pinsam bokslutsrapport med förlust för helåret och halverad utdelning. Förhoppningsvis är NCC:s byggarbetsplatser och böcker nu färdigstädade men vi söker lyckan på annat håll. Valet faller denna gång på Sandvik som visade framfötterna med rekordresultat, men ändå handlas i nivå med NCC.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 21/2 2019:

  • ABB 
  • Handelsbanken A
  • Investor B
  • Kinnevik
  • Nibe
  • Nokia
  • Sandvik (ny)
  • Stora Enso R
  • Thule
  • Volvo B

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >