Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i aktier enligt Aktiespararnas gyllene regler – "kontinuerliga köp i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning".

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i mars

Basportföljen har två vinnare och ingen stor förlorare. Kinneviks tyngsta portföljbolag, nätmodehandlaren Zalando, rusade uppåt med 30 %. Nibe spurtar i gamla fotspår och har med en kursuppgång på närmare 30 % sedan årsskiftet övertrumfat börsen. Nordea som ger en direktavkastning på närmare 9 %, och är alltför lågt värderad mätt såväl med P/E-tal som kurs/eget kapital, ersätter Handelsbanken. ABB, som har varit en besvikelse, ersätts av Peab.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 21/3 2019:

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >