Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i aktier enligt Aktiespararnas gyllene regler – "kontinuerliga köp i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning".

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i december

I decembernumret av tidningen Aktiespararen skriver Dag Rolander, analytiker på tidningen, att Autoliv tidigare följt med i biltillverkarnas kursfall trots att säkerhet är minst lika viktigt i självkörande elbilar som i bensinare med förare vid ratten. Inkasserade utdelningar bidrog till Autolivs uppgång. Aktien lämnar nu portföljen för att minska exponeringen mot fordonsindustrin. Ger istället plats för Stora Enso som har fallit omotiverat mycket efter sommarens topp. Efterfrågan på tidnings- och finpapper sjunker men Stora Enso växer i andra segment menar Dag. 

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 6/12 2018:

  • ABB 
  • Handelsbanken A
  • Investor B
  • Kinnevik
  • NCC B
  • Nibe
  • Nokia
  • Stora Enso R (ny)
  • Thule
  • Volvo B

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >