Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning enligt Aktiespararnas gyllene regler. 

Spara i Basportföljen

Starta ett sparande i Basportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Spara i Basportföljen

Portföljens utveckling

PortföljSpar Bas Index augusti 2019

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 24/10 2019:

Förändringar i portföljen i oktober

Basportföljen har fem aktier som slog index och lika många som gick som index eller sämre. Peabs starka återhämtning fortsatte. Sportiga och trendiga Thule, en tillväxtaktie som därför handlas med relativt högt p/e-tal, backade eftersom börsen letar stabila eller säkra och helst billiga papper. Samma öde drabbade tillväxtaktien Nibe.

Portföljen är balanserad med dragning åt det optimistiska. Investor, med hög substansrabatt, är ett stående inslag. Därför byts B- mot A-aktien och på det sättet får vi en extra aktie ”gratis”. Många bäckar små. Stora Enso har gått starkt och vi minskar innehavet något och tillsammans med inkasserad utdelning från Thule ökar vi i lågt värderade Nordea och Kinnevik.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >

Aktiespararnas gyllene regler

1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder - var långsiktig
2. Investera regelbundet
3. Kontrollera riskerna
4. Var försiktig med belåning
5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
6. Gör din egen analys
7. Sätt upp regler för när du ska omplacera