Basportföljen

Tidningen Aktiespararens Basportfölj, placerar i "trygga" tillväxtaktier med god riskspridning enligt Aktiespararnas gyllene regler. 

Spara i Basportföljen

Starta ett sparande i Basportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Spara i Basportföljen

Portföljens utveckling

PortföljSpar Bas Index augusti 2019

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 29/8 2019:

Förändringar i portföljen i augusti

Basportföljen gick relativt svagt men höll sig över nollan tack vare vinnare i form av investmentbolag. I Investor, upp 8 procent, väger bland andra Astrazeneca tungt, och i Kinnevik, upp 6 procent, finns Tele2 och Zalando som gått starkt.

Att portföljen är tung på verkstad, med överlag attraktiva nyckeltal som låga P/E-tal (lågt värderade vinster) och höga utdelningar, var inte en bra prioritering. Sommarens suraste äpple var dock storbanken Nordea som såg vackert ut inför halvårsrapporten och därefter föll ned.

På verkstadssidan byter vi ut Sandvik, som backade med 5 procent delvis som följd av att populäre Björn Rosengren ska gå till ABB, men behåller exponeringen mot den nedpressade sektorn. Alfa Laval har backat till följd av konjunkturoro och handelskrig. Aktien är historiskt sett extremt lågt värderat och det är inte otroligt att ett uppköp ligger i korten.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Småbolagsportföljen >

Avkastningsportföljen >

Aktiespararnas gyllene regler

1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder - var långsiktig
2. Investera regelbundet
3. Kontrollera riskerna
4. Var försiktig med belåning
5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt
6. Gör din egen analys
7. Sätt upp regler för när du ska omplacera