Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj, vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i mars

Avkastningsportföljen har klättrat med 5 % sedan årsskiftet. Oriflame levererade en kvartalsutdelning på 4,17 kr men aktien sjönk mer till följd av sänkta rekommendationer och en dålig rapport från konkurrenten, amerikanska Avon. Bilia gick också baklänges till följd av oro för att nya skatteregler med premier för elbilar ska missgynna Volvo. HiQ ersätts av tungviktaren SSAB efter uppköpet av IT-konsulten Acando. JM med en direktavkastning på 6,6 % ersätter Skanska som sänkt utdelningen från 8,25 kr till 6 kr.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 21/3 2019: 

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >