Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj, vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i februari

Avkastningsportföljen led med Ratos som tagit stora nedskrivningar i flera innehav, och sänkte utdelningen. Vd Jonas Wiström köpte aktier vid årsskiftet och efter rapporten har såväl vd som ägarfamiljen Söderberg ökat sina privata innehav. Köpvärd eller ej platsar inte aktien längre i en portfölj med fokus på hög direktavkastning. Nykomlingen Boliden dubblade istället vinsten per aktie i fjol samt ger både utdelning och gör inlösen på aktier. Därtill har de ett lågt P/E-­tal trots årets kursklättring.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 21/2 2019: 

  • Bilia
  • Boliden (ny)
  • H&M
  • HiQ
  • Nobia
  • Oriflame
  • Resurs Bank
  • Skanska
  • Swedbank A
  • Telia 

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >