Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj, vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Spara i Avkastningsportföljen

Starta ett sparande i Avkastningsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

PortföljSpar Avkastning Index augusti 2019

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 24/10 2019: 

Förändringar i portföljen i december

Avkastningsportföljen som toppat i flera omgångar stannade nu upp. Utdelningar förknippas med säkra papper och på sistone har börsen lyft blicken och snarare bejakat risk och möjligheter.

Swedbank blev återigen förlo­rare och det på grund av ytterli­gare spekulationer om penningtvätt i Baltikum. Bankens egen och svenska och baltiska myndigheters utredningar blir klara efter årsskif­tet. Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank är i olika omfattning indragna i detta. Tills fakta läggs fram kommer aktierna att vara svajiga.

H&M rekylerade också efter att ha gjort en makalöst bra kursresa fram till slutet på oktober. Bokslutet presenteras i januari och det finns gott hopp om att aktien vänder upp igen.

Kökstillverkaren Nobia tog över ledar­tröjan och drog iväg med 14 procent. Det räckte med att visa ett oföränd­rat rörelseresultat i niomånaders­rapporten, och en stabil utveckling i av Brexit oroade Storbritannien, för att få fart på aktien. Utdelningen i våras var 4 kronor och med en gan­ska oförändrad vinst på 4,50 kronor per aktie för 2019 tillsammans med mycket starka kassaflöden är det läge för en upprepning vilket ger en direktavkastning på svårslagna 6,1 procent.

Tele2 gick också bra trots att bolagets tidigare vd-stjärnor Lars-Johan Jarnheimer och Allison Kirkby tillträder som ordförande respektive vd hos huvudkonkur­renten Telia.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >