Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningsaktier och aktieutdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Spara i Avkastningsportföljen

Starta ett sparande i Avkastningsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Avkastningsportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 23/01 2020: 

Förändringar i portföljen i januari

Den som var fullinvesterad på bör­sen med en bred portfölj lik en indexfond och inte gjorde någon­ting under året belönades med en avkastning inräknat utdelningar, index SIXRX, på 35 procent. Avkast­ningsportföljen går bra och hämtade hem 26 procent, men hänger inte riktigt med index.

Vinnaren denna gång blev köks­tillverkaren Nobia, upp 11 procent. Men den rusningen snudd på nolla­des ut av Axfood, Boliden och Tele2 som backade 3 procent vardera.

Resurs Bank lämnar nu efter en uppgång med 9 procent. Aktien handlas med ett lågt p/e-tal på dryga 9 och med upprepad utdelning på 3,75 kronor är direktavkastningen över 6 procent.

Nu föredrar vi ändå internatio­nellt verksamma inkasso- eller kre­dithanteraren Intrum Justitia som ett säkrare kort än banker. Aktien värderas till 8 (p/e-tal) gånger vinsten. Direktavkastningen med en utdelning på 15 kronor är 5,5 pro­cent, vilket är bra i dessa tider, och här finns kurspotential. Att 10 pro­cent av Intrums aktier är blankade är lovande för aktiekursen eftersom dessa förr eller senare ska köpas till­baka.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >

Ökad avkastning med återinvesterad aktieutdelning

Läs mer om ränta på ränta-effektens påverkan din avkastning >