Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj, vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Spara i Avkastningsportföljen

Starta ett sparande i Avkastningsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Spara i Avkastningsportföljen

Portföljens utveckling

PortföljSpar Avkastning Index augusti 2019

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 26/9 2019: 

Förändringar i portföljen i september

Avkastningsportföljen gynnades av att de två konjunkturkänsliga högutdelarna Boliden och SSAB skenade med 25 respektive 21 procent.

På banksidan gick nischbanken Resurs bättre än Swedbank. I denna vända minskar vi kassan och ökar i Swedbank som därmed väger en tiondel av portföljvärdet.

En större ändring är att konjunkturkänsliga och på börsen lite trötta Bilia byts ut trots att innevarande år ser hyfsat ut inte minst tack vare Volvos modellprogram.

Nykomlingen Axfood verkar i den konjunkturstabila dagligvarusektorn och är ledande inom trender som e-handel och hållbarhet. Aktien är högt värderad men vinsterna stiger liksom utdelningen och en direktavkastning runt 4 procent ger tillräckligt god nattsömn. Aktien bidrar till bättre riskspridning i portföljen.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >