Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj, vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i oktober

I oktobernumret av tidningen Aktiespararen väljer man att ta bort aktien Duni. Dag Rolander, analytiker på tidningen, tycker att aktien som har en direktavkastning på 4,4 procent är i minsta laget för urvalskriterierna och därför utgår aktien. In kommer istället Oriflame med en direktavkastning som ligger på 7,3 procent efter snudd på en halvering av aktiekursen sedan i våras. Framöver kan vi se fram emot sköna utdelningar och kursstegring menar Dag.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

 

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 25/10 2018: 

  • Bilia
  • H&M
  • HiQ
  • Nobia
  • Oriflame (ny)
  • Ratos B
  • Resurs Bank
  • Skanska
  • Swedbank A
  • Telia 

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >