Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningsaktier och aktieutdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Spara i Avkastningsportföljen

Starta ett sparande i Avkastningsportföljen eller läs mer om vår tjänst Portföljspar.

Portföljens utveckling

Avkastningsportföljens utveckling

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Aktier i portföljen

Aktier i portföljen från den 26/03 2020: 

Förändringar i portföljen i mars

Avkastningsportföljen, med fokus på utdelningar, är mästaren på direktavkastning. Bytet från Boli­den till likaledes norrländskt foku­serade fastighetsbolaget Diös, som strax delar ut 1,65 kronor och lika mycket till i höst, höjer portföljens direktavkastning med ett par tion­delar till 7,2 procent och ett genom­snitt för aktierna på 7,6 procent.

Mest, 4 kronor eller över 12 procent, ger kökstillverkaren Nobia vars aktiekurs slaktats som om kök i Europa inte längre skulle efterfrå­gas när folk som i dessa tider suttit isolerade och hemma runt köks­bordet så småningom lämnar hem­met. Därnäst, prick 12 procent, ligger Lundin Petroleum, med kvartalsvis utdelning och totalt drygt 17 kronor, vars aktiekurs halverats med oljeprisets halvering till under 30 dollar per fat.

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktiespararnas andra portföljer

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >

Ökad avkastning med återinvesterad aktieutdelning

Läs mer om ränta på ränta-effektens påverkan din avkastning >