Avkastningsportföljen

Tidningen Aktiespararens Avkastningsportfölj, vänder sig till dig som föredrar att låta ditt sparande växa främst genom utdelningar framför drömmar om stora börsklipp.

Portföljens index visar värdeutvecklingen för aktieportföljen innan avgifter och eventuella skatter är dragna. (Värdeutvecklingen efter avgifter och skatt beror bland annat på storleken på de enskilda affärerna och om portföljen finns i en traditionell depå, Investeringssparkonto eller en Kapitalförsäkrad depå.)

Förändringar i portföljen i juni

Telia är ett säkert kort men ack så tråkigt. Med halvårsvis 1,18 kronor är direktavkastningen förvisso nära 6 procent. Tele2 ersätter. Kinnevikbolaget delar ut 4,40 kronor, varav 2,20 kronor kommer i höst. För 2019 finns det förutsättningar för en extrautdelning och sammantaget cirka 8 kronor eller en direktavkastning på 6 procent. Över tid bör Tele2 vara en bättre aktie.”

Dag Rolander analyserar portföljerna i varje nummer av tidningen Aktiespararen. Läs mer om portföljerna där.

Från och med den 18 juni 2019 utgår Oriflame som ersätts av Lundin Petroleum.

Läs mer om förändringen här >

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust. 

Aktier i portföljen från den 18/6 2019: 

Vill du spara i någon av Aktiespararens andra portföljer?

Basportföljen >

Småbolagsportföljen >