Aktiesparprogram

Ett väl strukturerat aktiesparprogram som kommuniceras, styrs och administreras på ett effektivt sätt motiverar medarbetare samt ger betydande och långsiktiga förbättringar i verksamhetens resultat och lönsamhet.

Varför aktierelaterade incitamentsprogram?

Aktierelaterade incitamentsprogram hjälper bolag:

 • Attrahera 
 • Motivera
 • Behålla
 • Belöna

…medarbetare. Det ger en konkurrensfördel gentemot bolag som inte har liknande program och det hjälper att sammanfoga ägares och medarbetares intressen: säkerställa att man fokuserar på saker som skapar värde för aktieägarna, att medarbetare som är delägare anstränger sig mer, vilket i sin tur leder till ökad ekonomisk prestation för bolaget.

Aktieinvest som partner

Aktieinvest har mer än 20 års erfarenhet av att administrera olika former av aktierelaterade incitamentsprogram åt bolag. Vi hanterar administrationen och samarbetar med några av de bästa i branschen kring rådgivning. Tillsammans med våra partners kan vi hjälpa till med allt, eller delar av det som krävs för att få ett väl fungerande aktierelaterat incitamentsprogram på plats. Ett program som ytterst skall stärka bolagets konkurrenskraft och öka resultat och lönsamhet i bolaget.

Exempel på områden Aktieinvest kan bistå med:

 • Compliance/Regelefterlevnad
 • Matchning av aktier
 • Köp av aktier på 15 börser
 • Medarbetares egen administration av program
 • ISK och traditionell depå
 • Noterade och onoterade aktier 
 • Teckningsoptionsprogram
 • Emittera aktier (IPO:s, ägarspridningar, riktade emissioner)
 • Digitalisera aktiebok & registrering i Euroclear
 • Bokför & settlar affärer
 • Mäkleri
 • Återinvesterar utdelning
 • Inlösen optioner, splittar, teckningsrätter
 • IT-avdelning som kan utveckla gränssnitt
 • Kommunikation från ägare/ledning
 • Kundtjänst öppen kl. 9-17

Kontakta oss

Stor andel av alla noterade bolag i Sverige har någon form av aktierelaterat incitamentsprogram

Under 2018 hade 71 % av bolagen på Large Cap och Mid Cap antingen ett aktierelaterat incitamentsprogram på plats, eller så föreslogs ett nytt program på bolagsstämman.

FAQ

Vilka olika typer av program finns det?

Det finns en mängd olika program: aktiesparprogram, konvertibellån, köpoptioner, personaloptioner, prestationsaktier, syntetiska optioner, teckningsoptioner, syntetiska aktier.

Vilka typer av program är vanligast förekommande?

Det beror på vilket typ av bolag och vilket stadie bolaget är i, t.ex. på NGM och First North är teckningsoptioner vanligast medan bolag på Large Cap och Mid Cap är mer varierande där t.ex. aktiesparprogram är vanligt förekommande.

Kan våra anställda utanför Sverige vara delaktiga i ett aktiesparprogram?

Vi kan administrera program för anställda inom EES.

Är aktierelaterade incitamentsprogram bara för noterade bolag?

Nej, det finns alternativ på program för onoterade bolag också.