Aktiesparprogram

Ett väl strukturerat aktiesparprogram som kommuniceras, styrs och administreras på ett effektivt sätt motiverar medarbetare samt ger betydande och långsiktiga förbättringar i verksamhetens resultat och lönsamhet.

En stor andel av alla noterade bolag i Sverige har någon form av aktierelaterat incitamentsprogram. Under 2018 hade 71 % av bolagen på Large Cap och Mid Cap antingen ett aktierelaterat incitamentsprogram på plats, eller så föreslogs ett nytt program på bolagsstämman. Aktieprogrammen utgör en allt större andel av alla incitamentsprogram. Enligt PwC så utgjorde de 4 % av alla program år 2002, och 2018 hade denna andel växt till 30 % av samtliga program. På Large Cap är hela 63 % av de nya programmen aktiesparprogram eller prestationsaktieprogram.

Fördelar med aktierelaterade incitamentsprogram

Aktierelaterade incitamentsprogram hjälper bolag...

 • Attrahera 
 • Motivera
 • Behålla
 • Belöna

…medarbetare. Därmed är det en konkurrensfördel gentemot bolag som inte har liknande program. Dessutom bidrar det till att ägarnas och medarbetarnas intressen sammanförs, vilket säkerställer att man fokuserar på sådant som skapar värde för aktieägarna. Det blir även ett incitament för medarbetare som är delägare att anstränga sig mer, vilket i sin tur leder till en ökad ekonomisk prestation för bolaget.

Aktieinvest som partner

Aktieinvest har mer än 20 års erfarenhet av att administrera olika former av aktierelaterade incitamentsprogram åt bolag. Vi hanterar administrationen och samarbetar med några av de bästa i branschen kring rådgivning. Tillsammans med våra partners kan vi hjälpa till med allt, eller delar av det som krävs, för att få ett välfungerande aktierelaterat incitamentsprogram på plats. Ett program som ytterst skall stärka bolagets konkurrenskraft och öka resultat och lönsamhet i bolaget.

Vi hjälper dig med:

 • Köp av aktier på 15 börser
 • Emittera aktier (IPO:s, ägarspridningar, riktade emissioner)
 • Aktiematchning
 • Noterade och onoterade aktier 
 • Inlösen optioner, splittar, teckningsrätter
 • Kontantlös hantering av optionslösen
 • Digitalisera aktiebok & registrering i Euroclear
 • Registrering av optioner hos Euroclear
 • Återinvestering av utdelning
 • IT-avdelning som kan utveckla skräddarsydda gränssnitt
 • Compliance/regelefterlevnad
 • Kommunikation från ägare/ledning
 • Utbildning av medarbetare kring optioner och aktier
 • Support till bolag och medarbetare
 • Kundtjänst öppen kl. 9-17
 • Medarbetares egen administration av program ​

Våra samarbetspartners kan även hjälpa er med design av program, rapportering, löneadministration, skatt och redovisning.

Kontakta oss

En stor andel av alla noterade bolag i Sverige har någon form av aktierelaterat incitamentsprogram

Under 2018 hade 71 % av bolagen på Large Cap och Mid Cap antingen ett aktierelaterat incitamentsprogram på plats, eller så föreslogs ett nytt program på bolagsstämman.

Aktierelaterade incitamentsprogram hjälper bolag att vara attraktiva för sina medarbetare

Aktierelaterade incitamentsprogram hjälper bolag attrahera, motivera, behålla och belöna rätt medarbetare.

FAQ

Vilka olika typer av program finns det?

Det finns en mängd olika program: aktiesparprogram, konvertibellån, köpoptioner, personaloptioner, prestationsaktier, syntetiska optioner, teckningsoptioner, syntetiska aktier.

Vilka typer av program är vanligast förekommande?

Det beror på vilket typ av bolag och vilket stadie bolaget är i, t.ex. på NGM och First North är teckningsoptioner vanligast medan bolag på Large Cap och Mid Cap är mer varierande där t.ex. aktiesparprogram är vanligt förekommande.

Kan våra anställda utanför Sverige vara delaktiga i ett aktiesparprogram?

Vi kan administrera program för anställda inom EES.

Är aktierelaterade incitamentsprogram bara för noterade bolag?

Nej, det finns alternativ på program för onoterade bolag också.