Aktiespararna Topp Sverige

Aktiespararna Topp Sverige är en fond med en låg avgift på 0,3 % och som följer OMXS30-index nära.

Genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier bevakas småspararnas intressen och man agerar också efter Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy. 

Under 2016 års stämmosäsong har Aktiespararna ägnat särskild uppmärksamhet på:

 1. Miljöhänsyn Klimatavtalet i Paris - hur har det påverkat bolagets affärer? Har det ingått i bolagsledningens/styrelsens strategiska arbete?
 2. Direktörernas fantasilöner - Ersättningen ska vara marknadsmässig och skälig!
 3. Tid och intressekonflikter/mångsyssleri

Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Investerar i aktier och andra aktierelaterade instrument

Fonden investerar dina pengar i aktier och andra aktierelaterade finansiella instrument. Målsättningen är att följa OMXS30-index nära och fonden placerar i de mest omsatta aktierna på Stockholmbörsen. Att investera i fonden är ett enkelt sätt att följa Stockholmsbörsens utveckling. Det är företag som ABB, AstraZeneca, Ericsson, Hennes & Mauritz, Volvo osv. De stora bolagen har också en stor del av sin verksamhet utomlands, detta innebär en viss geografisk riskspridning.

Du kan välja fonden till ditt PPM-sparande

Fonden finns i Pensionsmyndighetens sortiment med valbara fonder till ditt PPM-sparande. Topp Sveriges fondnummer är 290072

 

Läs mer om fonden på Aktieinvests fonders hemsida. Där finns aktuell nav-kurs och mer detaljerad information om fonden.

 

Tänk på att..

..ovanstående inte ska ses som investeringsråd utan enbart information om det du kan spara i hos oss. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

Aktier som ingår i fonden:

 • ABB
 • Alfa Laval
 • Assa Abloy B
 • AstraZeneca
 • Atlas Copco A
 • Atlas Copco B
 • Boliden
 • Electrolux B
 • Ericsson B
 • Fingerprint Cards B
 • Getinge B
 • H&M B
 • Investor B
 • Kinnevik B
 • Lundin Petroleum
 • Nokia
 • Nordea Bank
 • Sandvik
 • SCA B
 • SEB A
 • Securitas B
 • Skanska B
 • SKF B
 • SSAB A
 • Sv. Handelsbanken A
 • Swedbank A
 • Swedish Match
 • Tele2 B
 • Telia Company
 • Volvo B