Aktiespararna direktavkastning

Nu kan du handla i en fond som placerar i bolag med hög direktavkastning. 

Den nya fonden har som mål att följa SIXDIV15SWGI-index nära. Det indexet, och så även fonden, består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen som ger högst direktavkastning.

Information om fonden finns på Aktieinvest Fonders egen hemsida. Där kan du också se vikten i indexet för respektive aktie.

Tar ett aktivt ägaransvar tack vare Aktiespararna

Fonden tar ett aktivt ägaransvar genom att låta Aktiespararna rösta på bolagsstämmorna för fondens aktier. Aktiespararna arbetar aktivt för att aktiemarknaden ska agera etiskt och strävar efter att göra bolagen bättre att investera i.

Fondens index

Indexet består av de 15 storbolag på Stockholmsbörsen med högst direktavkastning. För att ingå i indexet måste aktierna vara bland de 40 mest omsatta i SIX60 index. Varje år, revideras index av indexägaren SIX AB, och då även aktieinnehavet i fonden. Vid revideringstillfällena ingår alla bolagen med lika vikt. Fondens aktieinnehav speglar innehavet i sitt jämförelseindex SIX Sweden Dividend 15. Det gör att ditt investerade kapital både kan minska och öka i värde i takt med hur aktierna rör sig på marknaden.

Handel med fonden

Vill du lägga en köporder i fonden behöver du ha pengar på din depå. Lite beroende på hur du gör din insättning kan det ta upp till tre bankdagar innan pengarna finns på depån att handla för. Är du direktägare i Topp Sverige kan du inte köpa fonden på den Topp-Sverige depån. Du behöver öppna en vanlig depå (t.ex. ett Investeringssparkonto) för att kunna handla den nya fonden. Du kan sedan, om du vill, flytta dina fondandelar i Topp Sverige dit.

Tänk på att

..ovanstående inte ska ses som investeringsråd utan enbart information om det du kan spara i hos oss. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.

 

Aktier som ingår i fonden:

 • ABB
 • AstraZeneca
 • Castellum
 • Hennes & Mauritz B
 • Hexpol B
 • ICA Gruppen
 • Millicom Int. Cellular SDB
 • Nordea Bank
 • SEB A
 • Skanska B
 • Sv Handelsbanken A
 • Swedbank A
 • Swedish Match
 • Tele 2 B
 • Telia Company