Aktieinvest ökar digitaliseringstakten!

Som ytterligare ett steg i arbetet med att utveckla Aktieinvest har en ny marknads- och försäljningschef rekryterats. Idag tillträder Anna-Karin Krantz med tidigare erfarenhet från SEB Digital Banking samt Tele2. Anna-Karin är specialist inom CRM, kundinsikter, digital försäljning och analys.

- Anna-Karin är en viktig pusselbit i vårt arbete med digitalisera och modernisera Aktieinvest, säger Therese Lundstedt, VD Aktieinvest. Vi menar allvar med att bli en kundfokuserad nätmäklare med digital kommunikation och försäljning som paradgren, det gör detta till en mycket viktig rekrytering för oss. Anna-Karins kompetens och erfarenhet från både finansbranschen och den än mer kundfokuserade telekomsektorn passar oss perfekt.  

Aktiespararna uttalade en nysatsning på det helägda dotterbolaget Aktieinvest under våren då Therese Lundstedt rekryterades som ny VD. Även Tommie Ulvöy har tillträtt som ny IT-chef och ansvarig för den nya kundplattform som just nu utvecklas. Nästa steg är att upprätta en marknadsavdelning med fokus på digital försäljning. 

- Att få chansen att bygga upp en helt ny struktur med digital försäljning och kommunikation från grunden hos en mindre aktör som tar digitalisering och kunddata på största allvar känns som en fantastisk utmaning, säger Anna-Karin Krantz, ny marknads- och försäljningschef.

Aktieinvest FK AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Som värdepappersbolag och pensionssparinstitut står Aktieinvest FK AB under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinvest FK AB erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier och färdiga portföljer.

För ytterligare information kontakta:
Anna-Karin Krantz
Therese Lundstedt