Fonder

För att köpa fonder behöver du först öppna ett konto hos oss. Det tar bara 3 minuter (och är helt gratis).

Öppna konto här

En fond är en portfölj värdepapper, till exempel aktier, som du kan spara i. Fonder är ett bra komplement till aktier, särskilt om du genom fonder investerar i marknader där du inte äger aktier, såsom tillväxtmarknader. Det ger dina sparpengar en ännu bättre riskspridning. Knepet är att välja fonder med låga förvaltningsavgifter så att avgifterna inte äter upp dina sparpengar och avkastningen.

Aktiefonder

När du sparar i en aktiefond får du automatisk riskspridning i de underliggande aktierna oavsett hur stort eller litet ditt investeringsbelopp är. Det är fondförvaltaren som bestämmer vilka aktier och andra investeringar som ska ingå i fonden. För en fond betalar man en så kallad förvaltningsavgift för att någon annan gör det jobbet åt dig. Avgiften är en procentsats på de pengar du har i fonden.

Indexfonder = passiva fonder

I vissa fonder bestäms innehållet av ett index, exempelvis OMXS30, som är ett index med de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Då vet man redan innan vilka aktier som ingår i fonden eftersom man utgår från de aktier som finns i indexet. Det innebär att ingen förvaltare sitter och analyserar aktier till fonden. En sådan indexfond (eller passiva fonder som de också kallas) har oftast lägre avgifter än de aktivt förvaltade fonderna.

Räntefonder

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar samt bostads-, kommun- och statsobligationer som ger en fast ränta. Ungefär som när du får ränta på ett bankkonto. Att placera sina pengar i en räntefond är inte helt riskfritt men generellt sett har räntefonder lägre risk än t.ex. aktiefonder.

Räntefonder delas ofta in i olika kategorier baserat på vilken slags typ av räntepapper som fonderna placerar i:

  • Korta räntefonder (penningmarknadsfonder)
  • Långa räntefonder (obligationsfonder)
  • Företagsobligationsfonder
  • Realräntefonder

Gemensamt för alla räntefonder är att det ekonomiska ränteläget påverkar dem på olika sätt.