Aktier och fonder

Har du svårt att bestämma vad du ska spara i? Vad är bättre, aktier eller fonder?

Det finns många sätt att spara eller investera. Att lägga slantarna i spargrisen eller sätta in dem på banken är två klassiska varianter. Den första gör att pengarna inte växer alls utan bara ligger och väntar på att användas. Tricket med att spara och investera rätt är att placera pengarna så att de växer, eller som man på finansspråk säger - förräntar sig eller ger avkastning.

Ett sparande på banken kan ge ränta på pengarna. I dagens låga ränteläge så är potentiell ränta noll eller nära noll. Andra alternativ är då att spara pengarna i aktier eller olika sorters fonder.

Aktier

När du köper en aktie så köper du en ägarandel i ett företag. Det ger dig möjlighet att gå på bolagsstämma för att rösta och en chans att ta del av företags vinst om det bestämmer sig för att göra utdelningar till sina aktieägare. Om du dessutom lyckas sälja dina aktier för ett högre belopp än vad du köpte dem för har du också fått avkastning på din investering. Pengarna har alltså växt och gett dig mer än du började med.

Nedsidan med aktier är att det också kan gå sämre för bolaget än du trodde när du köpte aktierna och ingen på marknaden är villig att köpa dina aktier för det pris du vill sälja till. I undantagsfall kan till och med företaget gå i konkurs och dina aktier bli värdelösa. Det är risken man talar om när det gäller investeringar på aktiemarknaden. Genom att investera smart i aktier, hålla sig till bolag man förstår sig på och sprida riskerna genom att köpa aktier i flera olika bolag så minskar man risken och har alltså chans till en fin avkastning på sparpengarna.

Hos oss på Aktieinvest är det också ovanligt enkelt att dessutom månadsspara i aktier. Du kan nämligen investera så lågt belopp som 100 kronor i ett bolaget som start. Om aktien exempelvis står i 400 kr kommer din investering på 100 kronor ge dig en fjärdedels aktie i bolaget. Nästa månad får du fler andelar. Detta gör att du redan för mindre belopp kan sprida dina risker och investera i flera aktier varje månad.

Fonder

En fond är en portfölj värdepapper, till exempel aktier, som du kan spara i. När du sparar i en aktiefond får du automatisk riskspridning i de underliggande aktierna oavsett hur stort eller litet ditt investeringsbelopp är. Det är fondförvaltaren som bestämmer vilka aktier och andra investeringar som ska ingå i fonden. För en fond betalar man en så kallad förvaltningsavgift för att någon annan gör det jobbet åt dig. Avgiften är en procentsats på de pengar du har i fonden.

Indexfonder = passiva fonder

I vissa fonder bestäms innehållet av ett index, exempelvis OMXS30, som är ett index med de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Då vet man redan innan vilka aktier som ingår i fonden eftersom man utgår från de aktier som finns i indexet. Det gör också att ingen förvaltare sitter och analyserar aktier till fonden. En sådan indexfond (eller passiva fonder som de också kallas) har oftast lägre avgifter än de aktivt förvaltade fonderna.

Räntefonder

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper, som statsskuldväxlar, bostads-, kommun- och statsobligationer som ger en fast ränta. Ungefär som när du får ränta på ett bankkonto. Att placera sina pengar i en räntefond är inte helt riskfritt men generellt sett har räntefonder lägre risk än t.ex. aktiefonder.

Man delar ofta in räntefonderna i olika kategorier baserat på vilken slags typ av räntepapper som fonderna placerar i:

  • Korta räntefonder (penningmarknadsfonder)
  • Långa räntefonder (obligationsfonder)
  • Företagsobligationsfonder
  • Realräntefonder

Gemensamt för alla räntefonder är att det ekonomiska ränteläget påverkar dem på olika sätt.

Aktier eller fonder - vad ska man välja?

Man behöver inte välja. Man kan spara sina pengar i både och, det ger också den viktiga riskspridningen som minskar risken du tar genom att inte bara ha dina sparpengar på banken eller i spargrisen.

Fonder är ett bra komplement till direktinvesteringar i aktier, särskilt bra om du genom fonder investerar i marknader där du inte äger aktier, såsom tillväxtmarknader. Det ger dina sparpengar en ännu bättre riskspridning. Knepet är att välja fonder med låga förvaltningsavgifter så att avgifterna inte äter upp dina sparpengar och avkastningen.

Du kan välja mellan dessa depåer

Investeringssparkonto (ISK)
Kontot har blivit det mest populära att ha sitt sparande i. För både aktier och fonder. Eftersom kontot schablonbeskattas behöver du inte deklarera enskilda affärer.
Traditionell aktie- och fonddepå
En vanlig aktie- och fonddepå där du har dina aktier och fonder. Du deklarerar som vanligt för varje försäljning.
Fonddepå
På fonddepån kan du bara spara i fonder.